Regulamin

Data modyfikacji: 2023-03-20, 12:20:30

1. WARUNKI REKLAMACJI.

W naszym sklepie internetowym dbamy o Twoje prawa jako konsumenta, w tym o Twoje prawo do złożenia reklamacji na sprzedawane przez nas towary. W przypadku reklamacji gwarantujemy, że będziemy stosować się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do przepisów Kodeksu Cywilnego.

Mamy obowiązek dostarczyć Ci towar bez wad, a w przypadku stwierdzenia wady fizycznej przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru, będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi. Pamiętaj, że jesteśmy odpowiedzialni tylko za wady, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Ciebie lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, oraz drogą elektroniczą.
 2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 3. Zalecane jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu tj. RMA, z poziomu profilu Klienta, po zalogowaniu się na stronie Sklepu internetowego lub drogą mailową.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej. Na paczce zawierającej kwestionowany towar zaleca się umieszczenie numeru RMA.
 5. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy towaru oraz oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

2. GWARANCJA.

 1. Firma 56BIT.PL zapewnia, że sprzedawane towary są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych, umożliwiające ich użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem przez okres trwania gwarancji.
 2. Okres gwarancji zaczyna biec od daty zakupu towaru i trwa zgodnie z informacją podaną na karcie produktu lub na fakturze.
 3. Towar objęty gwarancją należy dostarczyć do 56BIT.PL za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście przed upływem okresu gwarancji, wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz paragonem lub fakturą zakupu towaru.
 4. Brak paragonu lub faktury zakupu będzie skutkować utratą prawa do gwarancji.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych z winy lub zaniedbania użytkownika, jak również wynikłych z nietypowego lub intensywnego ponad przeciętne użytkowania, a także wynikłych z nieprawidłowego podłączenia lub wadliwych innych podzespołów.
 6. Próba naprawy towaru objętego gwarancją przez nieupoważnioną osobę lub serwis bez ustaleń z firmą 56BIT.PL spowoduje utratę prawa do gwarancji na ten towar.
 7. W przypadku uznania reklamacji towaru objętego gwarancją, zostanie on naprawiony lub wymieniony na towar o podobnych parametrach i podobnym stopniu zużycia jak towar reklamowany, lub zostanie zwrócona kwota odpowiadająca wartości rynkowej towaru w momencie przyjęcia przez firmę reklamacji. Wyboru sposobu wyceny oraz rozstrzygnięcia reklamacji dokonuje firma 56BIT.PL.
 8. Odpowiedzialność firmy 56BIT.PL z tytułu gwarancji ogranicza się jedynie do towaru objętego gwarancją i jest ograniczona do ceny zakupu towaru. Nie obejmuje ona w szczególności innych podzespołów komputera, z którymi towar objęty gwarancją współdziałał, ani następstw lub utraconych korzyści wynikających z niesprawności towarów objętych gwarancją.
 9. Standardowy termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji to 14 dni kalendarzowych od momentu poprawnie złożonej reklamacji. W sytuacjach wyjątkowych termin ten może zostać wydłużony od 30 do 60 dni.

3. DANE OSOBOWE.

 1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyraził zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. W celu skorzystania z tych praw, Klient powinien skontaktować się z Administratorem danych.
 4. Podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności sklepu.
 5. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby chronić dane Klientów przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i Polityce transparentności, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 7. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 8. Administrator danych osobowych może udostępniać dane Klientów innym podmiotom jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy lub w przypadkach, gdy wymaga tego prawo.
 9. W razie pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Klient może skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail podanego na stronie sklepu.

4. OPISY PRODUKTÓW.

Opisy produktów oraz ich zdjęcia zostały pozyskane z baz danych producentów, własnych zasobów oraz ogólnodostępnych materiałów marketingowych. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zabrania się jakiejkolwiek formy komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z naszego sklepu internetowego.

5. FAKTURY.

Dzięki zastosowaniu faktur elektronicznych, nasze przesyłki są bardziej ekologiczne, a nasi klienci mogą w łatwy sposób zarządzać swoimi dokumentami finansowymi, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy. Jako sprzedawca, staramy się przestrzegać zasad ekologii i dbać o środowisko naturalne. Dlatego też, zachęcamy naszych klientów do wybierania faktur elektronicznych, co pozwala na uniknięcie drukowania niepotrzebnych dokumentów i oszczędza papier.

 1. Wszystkie faktury za nasze produkty są dostarczane wyłącznie w formie elektronicznej. Zwykle wysyłamy je w ciągu kilku dni po doręczeniu przesyłki, co zapewnia szybki i łatwy dostęp do dokumentów finansowych naszych klientów.
 2. Podczas dokonywania zakupu u nas, wyrażasz jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z fakturą, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, który chętnie udzieli wszelkich potrzebnych informacji.

6. WYSYŁKA.

 1. Jesteśmy świadomi, jak ważne jest dla naszych klientów, aby ich zamówienie dotarło do nich w nienaruszonym stanie. Dlatego każda przesyłka jest przez nas dokładnie zabezpieczona do transportu, używamy tylko i wyłącznie profesjonalnych środków ochrony, takich jak mocne kartony, wypełniacze z foli bąbelkowej, czy specjalistyczne maty powietrzne. Dzięki temu, nasze produkty są doskonale chronione przed uszkodzeniami podczas transportu, co zapewnia naszym klientom spokojny sen.
 2. Ponadto, każda przesyłka, którą wysyłamy, jest ubezpieczona. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów podczas transportu, nasi klienci są w pełni zabezpieczeni i otrzymują zwrot kosztów lub nowy produkt.
 3. Dostarczamy nasze produkty codziennie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, aby jak najszybciej dotrzeć do naszych klientów. Jako sprzedawca, jesteśmy świadomi, że czas oczekiwania na przesyłkę może być dla naszych klientów ważny, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby proces wysyłki przebiegał jak najsprawniej. Należy jednak pamiętać, że nie mamy wpływu na opóźnienia ze strony firmy kurierskiej, które są zdarzeniem losowym.

Zachęcamy naszych klientów, aby przed dokonaniem zakupu, skontaktowali się z nami, abyśmy mogli udzielić informacji na temat szacowanego czasu dostawy i innych kwestii związanych z wysyłką. W okresie świątecznym trzeba się liczyć z wydłużonym okresem dostawy, jednakże dokładamy wszelkich starań, aby przesyłki były dostarczane jak najszybciej. Pragniemy zapewnić naszych klientów, że zawsze staramy się sprostać ich oczekiwaniom i zapewnić jak najwyższą jakość obsługi.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Informacje zawarte na stronach internetowych sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto i zawierają podatek 23% VAT.
 3. Każde urządzenie w naszym sklepie jest w 100% oryginalne i nowe.
 4. Wszystkie faktury są dostarczane wyłącznie w formie elektronicznej.
 5. Każda przesyłka jest zabezpieczona, starannie zapakowana i ubezpieczona.
 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia trwa do 10 dni roboczych + dostawa 1-3 dni.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, ofert promocyjnych, regulaminu, polityki prywatności w dowolnym momencie.
 8. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia produktów były zgodne z rzeczywistym stanem produktu, jednakże nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub błędy.
 9. Wszystkie spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu.
 10. Niniejszy regulamin podlega polskiemu prawu i w razie sporu sądowego stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowo, zalecamy Klientom regularne sprawdzanie skrzynki mailowej, w tym folderu spam, w celu otrzymania informacji dotyczących realizacji zamówień oraz ważnych informacji od sklepu. Dzięki temu Klient będzie mógł szybciej i sprawniej dokonać zwrotów czy reklamacji, a także otrzymać informacje o nowych promocjach i ofertach sklepu.